خدمات منطقه یک

خدمات منطقه یک

کارشناسان کلینیک سمعک اشراق برای رفاه حال سالمندان کم توان کلیه خدمات شنوایی  و تجویز سمعک را در منزل بیماران انجام میدهند.